Mô Phỏng Quản Trị
Digital Marketing

Cách nhanh nhất để luyện tư duy và kỹ năng Marketing 4.0!

Hơn 20.000 học viên sử dụng mô phỏng Simbound để học
Digital Marketing

Đăng ký dùng thử

Phân Tích
Website


Cài đặt và tối ưu hoạt động đặt quảng cáo Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột. Tiêu dùng ngân sách ảo và phân tích lợi nhuận từ quảng cáo.

Marketing
trên công cụ tìm kiếm


Xây dựng các website cơ bản và tham vấn hàng loạt công cụ đo lường & phân tích hiệu suất

Chiến dịch
E-mail


Gửi tin tức Marketing định kỳ đến những người đăng ký ảo. Nhận thống kê phản hồi.

Được thiết kế chuyên dụng để huấn luyện &
đánh giá năng lực trong ngành Digital Marketing

Khách hàng của chúng tôi

“Khi chúng tôi sử dụng các tình huống điển hình để dạy, sinh viên không thể tối ưu các hoạt động marketing trực tuyến của họ vì không đủ lưu lượng truy cập được tạo ra. Simbound tạo động lực cho sinh viên và giúp họ học tập các khía cạnh của marketing trực tuyến theo cách khác biệt.”

Ths. Melanie Schreiner
Trường Đại học Khoa học ứng dụng (Áo)